“SPECIAL INCENTIVES”

Magandang Balita!!
 
     “Special incentive” sa mga kasaping napanatili ang kanilang magandang rekord sa  utang (good credit record) sa loob ng huling labindalawang (12) buwan.  Ang mga kasaping nasa ganitong kalagayan ay matatamasa ang mga sumusunod:
 

“SPECIAL INCENTIVES”
Syndicate content