“SPECIAL INCENTIVES”

Magandang Balita!!
 
     “Special incentive” sa mga kasaping napanatili ang kanilang magandang rekord sa  utang (good credit record) sa loob ng huling labindalawang (12) buwan.  Ang mga kasaping nasa ganitong kalagayan ay matatamasa ang mga sumusunod:
 

“SPECIAL INCENTIVES”

SDCC Basketball League Season 2

For inquiries please call : Main Office  : 788-0301 look for Kim Dela Justa
Satellite Office: 478-8441 look for Vangie Suyat                  

SDCC Basketball League Season 2
Syndicate content