The San Dionisio Credit Cooperative Cake

                    SDCC Coop CakeSDCC Coop Cake

Ang karaniwang iniisip ng mga tao sa kooperatiba ay isang malaking pautangan at mga material na bagay, parang isang CAKE. Lagi nating inisiip na masarap ang CAKE kapag nakita natin ang icing nito at iba't-ibang palamuti.

Ngunit masasabi lang natin na masarap ang CAKE kung ito ay ating titikman, ganoon din ang Kooperatiba, malalaman lang natin kung ito ay maganda kapag tayo ay pumasok dito.

Inaanyayahan namin kayong lahat upang tikman nating sabay-sabay ang COOPERATIVE CAKE.

Makikita natin sa kandila ng cake ang ibat-ibang uri ng Currency tulad ng Peso,US.Dollar,Lire,Deutschmark at isang bagay na kumikinang na kinahuhumalingan ng marami sa atin, ito ay ang “GOLD”.

Sakilusang kooperatiba ang "P" ay samahan ng mga tao (People) na nagtutulungan.

Ang "$" naman ay samahan ng mga tao na nagtutulungan at nagbibigay ng mga serbisyo (Service) upang matugunan ang kanilang pangangailangan.

Ang "L" naman ay kumakatawan sa Kooperatiba bilang samahan ng mga tao na nagtutulungan at nagbibigay ng mga serbisyo upang matugunan ang kanilang pangangailangan dahil sila ay nag-mamahalan (Love) at nais nilang paunlarin ang tao.

Ang “DM” o Deutschmark naman ay samahan ng mga tao na nagtutulungan at nagbibigay ng mga serbisyo upang matugunan ang kanilang pangangailangan dahil sila ay nag-mamahalan at nais nilang paunlarin ang tao (Development of Man) sa punto ng "Economic, Social, Cultural, Political at Spiritual" dahil sa ang Kooperatiba ay samahan ng mga tao na nagtutulungan at nag-bibigay ng mga serbisyo upang matugunan ang kanilang pangangailangan dahil sila ay nag-mamahalan at nais nilang paunlarin ang tao sa punto ng "Economic, Social, Cultural, Political at Spiritual" dahil sila ay mga anak ng Diyos (God).

Ito ang kahulugan ng kilusang Kooperatiba tunay na may pagmamahal sa Kapwa at sa Diyos. Kaya't kung nais nating umunlad ang ating sarili at maging bahagi ng pag-unlad ng pamayanan, halina't sumali sa SANDIONISIO CREDIT COOPERATIVE at sabay-sabay tayong maglakbay tungo sa matiwasay at makabuluhang buhay.