Report of the Election Committee

TOTAL NUMBER OF PRINTED BALLOTS 6, 200
TOTAL NUMBER OF BALLOTS DISTRIBUTED 6, 200
TOTAL NUMBER OF UNUSED BALLOTS 455
TOTAL NUMBER OF BALLOTS CAST 5, 743
TOTAL NUMBER OF BALLOTS VOID  2
TOTAL NUMBER OF MEMBERS IN GOOD STANDING (MIGS) 6, 895
TOTAL NUMBER OF NOT MEMBERS IN GOOD STANDING (NOT MIGS) 6, 279
TOTAL NUMBER OF MEMBERS AS OF DECEMBER 2010 13, 174

 
OFFICIAL RESULTS OF 50TH ANNUAL GENERAL ELECTION 
MARCH 26, 2011/SATURDAY/SAN DIONISIO GYM
 
LUPONG PATNUGUTAN (BOARD OF DIRECTORS)
 
A. Electoral District I – BAYAN AREA (Apat (4) lamang ang nahalal)
 
1. RAFAELA T. ESCUADRO 3, 498 BOTO MULING NAHALAL
2. GLENN C. CRUZ 3, 235 BOTO  
3. MARIA NELIA RAFAELA G. DE LEON
3, 840 BOTO NAHALAL
4. DAMASO L. CRUZ, JR. 3, 608 BOTO NAHALAL
5. ANGELITA E. HERNANDEZ 3, 161 BOTO  
6. ADELAIDA L. DE JESUS
3, 224 BOTO  

B. Electoral District II – SUCAT AREA (Isa (1) lamang ang nahalal)

1.GARIBALDI O. LEONARDO 2, 281 BOTO NAHALAL
2.WILLIAM J. CHUA 1, 678 BOTO  
3.APOLONIO M. MENDOZA, JR. 1, 497 BOTO  

LUPON SA AWDIT (AUDIT COMMITTEE)

C. (Isa (1) lamang ang nahalal)

1.RIZALINA Y. VERGARA 1, 873 BOTO  
2.JULIETA F. ATIENZA 3, 621 BOTO NAHALAL

LUPON SA HALALAN (ELECTION COMMITTEE)

D. (Dalawa (2) lamang ang nahalal)
1.BERNARDITA A. FERNANDEZ 2, 329 BOTO NAHALAL
2.ELPIDIO A. LINA 1, 064 BOTO  
3.EVELYN E. MAGO 3, 184 BOTO NAHALAL
4.ALMA S. FERREROS 1, 399 BOTO  
5.REBECCA A. JUANEZA 1, 599 BOTO  
6.ALEX B. GUIWAN 1, 207 BOTO  

MEDIATION AND CONCILIATION COMMITTEE

E. (Isa (1) lamang ang nahalal)
 
1. REYNALDO H. VIZCARRA 1, 624 BOTO NAHALAL
2. GREGORIO D. YGNACIO, JR. 1, 583 BOTO  
3. FELIZARDO S. TROPIA 690 BOTO  
4. REGINA T. ORCULLO 1, 520 BOTO  

MUNGKAHING PAGBABAGO NG ARTICLES OF COOPERATION AT BY-LAWS

1.SUMASANG-AYON 4, 603 BOTO PINAGTIBAY
2.HINDI SUMASANG-AYON 810 BOTO  

Certified True and Correct by:

JOSEPHINE B. BALANA 
COMELEC, Chairperson
 
VIRGINIA B. SANTOS
COMELEC, Secretary
 
JERRYLYN R. MANALO
COMELEC, Member

 
TERESITA S. PASCUA
AUDIT, Secretary