Mga Kasaping Namatay sa buwan ng Hulyo 2010

08/10/2010
Asia/Manila
NAME DATE
Ely A. Rodis 07/08/2010
Virgilo R. Vicente 07/12/2010
Wilfred B. Rodriguez 09/24/2002
Gloria L. Dagal 07/13/2010
Lucena C. Dargo 07/18/2010
Regie D. San Jose 07/20/2010
Victoria L. Paragas 07/25/2010

Paalala: Sa mga kasaping naka-enroll sa Plan P500 sa Bagong Planong Damayan. Maaari na kayong magbayad sa "teller" ng halagang P60.00 bilang kontribusyon para sa mga namatay nating kasapi sa nasabing buwan.

Kung mayroon po kayong katanungan o mga paglilinaw, makipag-ugnayan lamang kina Gng. Elizabeth M. Alberto (Member Relation Service Coordinator) o Gng. Maria Cecilia D. dela Pena(Deposit Product Officer) sa telepono bilang 826-1055 at 826-6726 loc.3.

Maraming Salamat po sa inyong patuloy na pakikipagtulungan.