Meryenda Time!

 

Naging bahagi ng pagdiriwang ng 49th Anniversary ang pagpapameryenda sa ating mga transacting members noong ika-28 ng Hulyo, 2010. Masayang pinagsalu-saluhan ng mga kasapi at kawani ang simpleng hain noong umagang iyon. Ito ay bahagi ng ating pasasalamat sa 49 taon na ang ating koop ay nananatiling matatag. Sa ating mga kasapi – “maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa at pagtangkilik" Nagpapasalamat din tayo sa ating mga depository banks , Banco De Oro at Metrobank, sa pagpapadala nila ng bulaklak.