kiddie Corner

 

 

Ang Kiddie Corner ay magsisilbing lugar sa mga bata na maging malikhain at matuto habang naglalaro at naghihintay sa kanilang magulang o guardian. higit sa lahat, upang maging isang masaya at makabuluhang karanasan sa mga bata ang pag punta sa SDCC.