Interest on Capital and Patronage Refund (ICPR) Para sa Taong 2010

Ang Interes on Capital at Patronage Refund (ICPR) para sa taong 2010 ay nakalagak na po noong Marso 17, 2011 sa inyong Savings Deposit o Share Capital account. Kung ang inyong Share Capital ay di pa umaabot sa P 15, 000, ang inyo pong ICPR ay nakalagak sa Share Capital. Ngunit kung ang inyong Share Capital naman ay P 15, 000 na o higit pa, ang inyong ICPR ay nakalagak sa Savings Deposit. 

Ang Patronage Refund (PR) para sa mga nabili ninyo sa ating Botica ay kasalukuyan pa pong kinukwenta. 

Narito po ang ICPR Rate para sa taong 2010: 

IC - 6.241618%

PR - 8.617257%

Maraming Salamat po!

 

CIELITO L. GARRIDO

Chief Executive Officer