How to Become an SDCC Member

 

Mga kailangan sa pagsapi:

 • 4pcs. 1x1 ID picture (latest) yellow background.
 • May 18 taon gulang pataas.
 • Sketch ng tirahan sa likod ng application form at maglagay ng 3 Character References.
 • Homeowner’s Certification or Barangay Certification.
 • Proof of Billing address (1 proof of billing is enough) [Meralco, PLDT, Smart, Globe, Skycable  or any credit card-statement of account]
 • Photocopy of any Goverment issued I.D. [SSS, GSIS, Drivers License at Passport]
 • Nasagutang Membership Application Form na may pirma ng PT Chaiperson, PT Secretary at District Chairperson
 • P150 para sa seminar fee (magbabayad lamang sa araw mismo ng seminar)

Proseso sa pag-aapply sa San Dionisio Credit Cooperative

 • Kumuha at mag fill-up ng Membership Application Form (MAF)
 • Alamin sa SDCC Office (Main o Satellite) kung sino ang nakatalagang PT Chairperson, PT Secretary at District   Chairperson sa inyong lugar at papirmahan ang MAF.
 • Isumite ang Membership Application Form sa SDCC (Main o Satellite Office).
 • Maghintay ng tawag o text para sa schedule ng Pre-membership Education Seminar (PMES) pagkatapos ng Background Investigation (BI).

Paalala: 

 • Dumating sa Seminar ng tamang oras. Hindi pinahihintulutan ang pag sasama ng bata sa araw ng seminar.
 • Magdala ng black ballpen, notebook at TIN.
 • Bawal ang nakatsinelas, nakasleeveless, nakasando, nakashort at tokong