Gender Sensitivity Program

Kung susuriin natin ang kasarian at bilang ng ating mga kasapi, lumalabas na sa kabuuan ay mas higit na marami ang kababaihan kumpara sa mga kalalakihan. Ang Lupong Patnugutan ay nagbigay ng kautusan na gumawa ng mga programa ayon sa pangangailangan batay sa kani-kanilang mga kasarian. Ito ang Gender Sensitivity Program.

Kailangan ang masusing pag-aaral upang magawa natin ito. Kaugnay nito, tayo ay nakipag -ugnayan sa National Confederation of Cooperatives (NATCCO). Ang ilan nating mga opisyales at mga kawani ay dumalo sa isang seminar tungkol dito. Ito ay ang “Gender Equality in Cooperatives” na ginawa sa ating kooperatiba noong Agosto 31 hanggang Setyembre 01,2010 simula ika 9:00 ng umaga hanggang ika 5:00 ng hapon. Inaasahan na ang seminar na ito ay makakatulong upang ang ating kooperatiba ay makapagsagawa ng polisiya at programa na “Gender-Sensitive”. Inaanyayahan din ang ating mga kasapi na mayroon ng kaalaman sa Gender Sensitivity Program na tumulong sa ating pamunuan sa pagsasakatuparan ng naturang programa. Kung kayo po ay interesado, maaari po kayong mag log-on sa ating website o dili kaya tumawag sa telepono 788 03 01 at hanapin po lamang si G. Noli S. Salvador o Carlos B. Aguila Jr.