Annual Reports

2013 TEMA: “Pagpapalawak ng Kasapian at Kamulatan, susi tungo sa kasaganaan”
 
            [Download PDF]
 

2012 TEMA: “Palawakin: Pagmamahalan, Kalikasan, Kasaganaan at Kapayapaan”
 
            [Download PDF]
 

 

2011 TEMA: "Ginintuang Serbisyo Palalawigin pa ng San Dionisio"

            [Download PDF]


 

2010 TEMA: "Sa Matiwasay at Maunlad na Buhay, Kooperatiba ang Kaagapay"

[Download PDF]


 

2009 TEMA: Ikaw, Ako, Tayo...Sama-sama sa pagtugon sa hamon at pagbabago para sa patuloy na pag-asenso

[Download PDF]


 

2008 TEMA: “Kasapian at Serbisyo'y palawakin Sama-sama tayo sa pagtupad ng tungkulin”