Restricted

for registered users

Forums


 

Please log in or register for a user account to view this page.

Escuela De San Dionisio Teachers and Staffs


edsd staff

Manpower Directoy Services

							
Last Name	First Name	Middle Name	Telephone/Cell #	Business / Profession

ORIARTE		ALLAN JOHN	VILLARUEL	825-4946/0922-8550702	ANALYST(INFORMATION SYS.)
TIRONA		MARISSA		MABALLO		827-6493		ACCOUNT EXECUTIVE
REYES		CELIA		VALDEZ		829-5114/0917-8546787	ACCOUNT MANAGER /MANUFACTURING
GUBAN		SUSANA		BALAMBAN	820-9830/0919-4816763	ACCOUNTANT
PAÑARES		IMEE		AMAMIO		496-0706/0929-2028854	ACCOUNTING
UGALI 		HENRY		FRANCISCO	0916-3911500		ACCOUNTING 
QUEVEDO		VERONIDIA	SAN MIGUEL	829-6527/0918-7233879	ADMIN AID 6

Social Fund Loan Protection (Planong Abuluyan)

PLANONG ABULUYAN SA UTANG ( Social Fund Loan Protection )

  • Layunin: Maisiguro ang utang ng mga kasapi.
  • Pamamaraan: Lahat ng kasaping umuutang ay binabawasan ng Planong Abuluyan sa utang. Kapag ang utang ay babayaran sa loob ng isang taon 0.5%; dalawang taon 0.8%; tatlong taon ( 3 ) 0.8% at kung apat hanggang limang taon ay 1.20%.
Syndicate content